Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
11 Temmuz 2024

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri


Belgrad'ın Fethi

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında, Avrupa'nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken, Macaristan'a hakim olmak için Macar kralı ile yakın akrabalık ilişkileri kurmuştu. Macar Kralı II. Lajos, Şarlken'e güvenerek Osmanlı'ya vergi ödemekten kaçınıyor ve elçilerini öldürtüyordu.

Fatih Sultan Mehmed, Sırbistan'ı almıştı ancak Macaristan alınamamıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan'ı almak için harekete geçti. Belgrad, karadan ve Tuna Irmağı'ndaki Osmanlı donanması tarafından kuşatıldı. Şehir, güçlü savunma çabalarına rağmen teslim olmak zorunda kaldı (29 Ağustos 1521). Belgrad Muhafızlığına Balı Paşa getirildi. Bu sefer sonunda İstanbul'a gönderilen bazı Belgradlılar, kurulan Belgrad köyüne yerleştirildi.

Belgrad'ın Osmanlı İmparatorluğu Açısından Önemi

Belgrad, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya açılan en büyük kapısı oldu ve bu sebeple "Darü'l-cihad" olarak adlandırıldı.

Rodos'un Fethi

Avrupalılar, Akdeniz'deki Rodos, Kıbrıs, Girit ve Malta gibi adalara hakim olmuş ve denizlerde güçlerini artırmışlardı. Kanuni döneminde denizciliğe büyük önem verildi ve önemli başarılar elde edildi.

Rodos Adası, Sen Jan Şövalyeleri'nin elindeydi. Şövalyeler korsanlık yaparak Osmanlı donanmasına zarar veriyorlardı. 1522 yılında düzenlenen seferle Rodos fethedildi.

Cezayir'in Osmanlı Topraklarına Katılması

Cezayir, 1516'da Baba Oruç ve kardeşi Hızır Reis (Barbaros) tarafından İspanyollar'dan alınmıştı. 1518'de Barbaros, Cezayir'in hükümdarı oldu. Yavuz Sultan Selim, bu iki denizcinin yardım talepleri üzerine onlara iki kadırga ve levent göndermişti.

Kanuni, Barbaros Hayreddin Paşa'yı İstanbul'a çağırdı ve onu Kaptan-ı Deryalığa getirdi (1533). Böylece, Cezayir Osmanlı topraklarına katıldı. Barbaros, Ege Denizi'ndeki Venedik adalarını ele geçirdi.

Trablusgarp'ın Alınışı

Şarlken, Trablusgarp'ı aldıktan sonra buraya Sen Jan Şövalyeleri'ni yerleştirmişti. Barbaros, Preveze Deniz Zaferi'ni kazandıktan sonra Venedikliler, Osmanlılarla barış imzaladı. Bu durum, Şarlken ve Papa'yı kızdırdı. Hazırlanan Haçlı donanması Cezayir'e saldırdı ancak Osmanlı donanması karşısında bozguna uğradı (1541).

Barbaros'un yetiştirdiği Turgut Reis, Trablusgarp'ı karadan ve denizden kuşatarak aldı. Ayrıca bu seferle Bingazi de Osmanlı topraklarına katıldı (1551).

Cerbe Savaşı

Turgut Reis'in İspanyollar'ın elindeki Cerbe Adası'nı kuşatması üzerine, Andrea Doria komutasındaki bir Haçlı donanması İspanyollara yardıma geldi. Cerbe Deniz Savaşı'nda büyük bir zafer kazanıldı ve Cerbe Osmanlılara geçti (1559).

Mohaç Savaşı

Şarlken'in büyük bir tehlike oluşturduğunu gören Kanuni Sultan Süleyman, Fransuva'nın ısrarı üzerine Şarlken'e karşı savaş açmaya karar verdi. Osmanlı ordusu, Tuna Nehri'ni geçerek Macaristan'a girdi.

29 Ağustos 1526'da Macar ordusuyla Mohaç'ta yapılan savaşta Macar ordusu iki saat içinde dağıldı. Mohaç Savaşı, parlak bir zaferle sonuçlandı. Budin (Budapeşte) alındı.

Macaristan, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir krallık haline geldi ve başına Macar soylularından Jan Zapolya getirildi.

Zigetvar Kalesi

Anadolu'daki iç isyanlar ve Doğu'da İran Devleti ile uğraşan Kanuni Sultan Süleyman, 1566'da son seferine Macaristan üzerine çıktı.

Zigetvar Kalesi kuşatıldı ancak kuşatma devam ederken Kanuni Sultan Süleyman vefat etti. Osmanlı Devleti'ni zaferden zafere taşıyan Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberine rağmen kale fethedildi (7 Eylül 1566).

Preveze Zaferi

Osmanlıların Akdeniz'de kuvvetlenmesi ve tüm Ege Denizi'ne hakim olmaları, Avrupa'yı telaşlandırmıştı. Avusturya ve Macaristan seferleri ise büyük bir Haçlı donanmasının hazırlanmasına neden oldu. Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasında Venedik ve Cenevizliler'in yanı sıra Malta, Portekiz ve İspanya'ya ait gemiler de bulunuyordu.

Haçlı donanması 602, Osmanlı donanması ise sadece 122 parçadan oluşuyordu. Preveze Körfezi'nde 27 Eylül 1538'de yapılan savaşta, Barbaros Hayreddin komutasındaki Osmanlı donanması büyük bir zafer elde etti.

Tarihe Preveze Deniz Zaferi olarak geçen bu savaş sonucunda Akdeniz bir Türk Gölü haline geldi.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Çile

11 Temmuz 2024 Perşembe

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında, Avrupa'nın en güçlü devleti olan Roma-Germen İmparatorluğu gerçekten Osmanlı'ya karşı büyük bir tehdit oluşturmuyor muydu? Macar Kralı II. Lajos'un, Şarlken'e güvenerek Osmanlı'ya vergi ödemekten kaçınması ve elçileri öldürtmesi Osmanlı'yı nasıl bir duruma soktu?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Çile,

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında, Avrupa'nın en güçlü devleti olan Roma-Germen İmparatorluğu gerçekten Osmanlı için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bu dönemde Şarlken, Avrupa'da geniş bir etki alanına sahipti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun batıdaki en büyük rakibiydi. Macar Kralı II. Lajos'un, Şarlken'e güvenerek Osmanlı'ya vergi ödemekten kaçınması ve elçileri öldürtmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nu oldukça zor bir duruma soktu. Bu hareket, Osmanlı'nın Macaristan üzerindeki baskısını artırmasına ve Mohaç Meydan Muharebesi'ne yol açtı. Kanuni'nin bu duruma verdiği sert tepki, Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını güçlendirdi ve Macaristan'ın büyük bir kısmının Osmanlı kontrolüne geçmesini sağladı. Bu olay, Osmanlı'nın Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi ve Roma-Germen İmparatorluğu ile olan rekabetini daha da kızıştırdı.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Mimar Sinan

Mimar Sinan

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kanuni Sultan Süleyman Cebre Savaşı

Kanuni Sultan Süleyman Cebre Savaşı

Sultan Süleyman Kanunları

Sultan Süleyman Kanunları

Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü

Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri

Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri

Kanuni Sultan Süleyman Preveze Deniz Zaferi

Kanuni Sultan Süleyman Preveze Deniz Zaferi