Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman: Tarihçiler ondan bahsederken; Muhteşem Süleyman, Büyük Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman olarak bahsederler. Osmanlı padişahlarının onuncusu, İslam Halifelerinin ikincisidir. Türk tarihçilerin yanı sıra batılı tarihçiler ve döneminde savaştığı ülkelerin kralları bile kendisine olan hayranlıklarını gizleyememişler, Süleyman'ın sultanlığı dönemi kudret, medeniyet, yeni fetihler, kanun ve mimari eserler bakımından en güzel yılardır. İfadesini kullanmışlardır.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi: 1494 yılında doğan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim'den sonra 1520 yılında tahtı devralmış ve 46 yıl hüküm sürmüştür. 46 yıllık hükümdarlığı süresince 13 defa sefere çıkmış, net süre olarak tam 10 yıl seferde kalmıştır. Bu sebeple; Osmanlı İmparatorluğunun en uzun süre tahtta kalan padişahı, en çok sefere çıkan padişahı ve en uzun süre seferde kalan padişahı olarak tarihe geçmiştir. Onun döneminde Osmanlının sınırları en uç noktasına ulaşmıştır. Babasından tahtı devraldıktan sonra Kendisini tanımayan ve bağımsızlığını ilan eden Şam Beyler Beyi Canberdi Gazali'nin üzerine asker gönderip Şam'ı geri aldı ve Gazali'nin yerine Ayas Ahmet Paşa'yı atadı. Kendisinin de bizzat katıldığı ilk seferini Belgrat'a yaptı ve 20 günlük kuşatmanın ardından kaleyi fethetti. Devamında Rodos adası ele geçirildi. Rodos'un ele geçirilmesi kolay olmadı. Babası Selim'de dahil olma üzere defalarca kuşatılan kale bir türlü fethedilememişti. Kale Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olup önemi tartışılmazdı. Bu sebeple mutlak alınmalıydı. Tam beş ay süren kuşatma ve savaşın ardından kale fethedildi. Sefer dönüşü şehzadelik zamanından dostu olan çocukluk arkadaşı Pargalı İbrahim Paşa'yı sadrazam olarak atadı. İbrahim Paşa'nın sadrazam olmasının akabinde yeniçeriler ayaklandı ve kısa zamanda bastırıldı ve yeniçeri ağası Ahmet Paşa idam edildi.

Yaptığı Seferler
 • Belgrat'ın Fethi: Ağustos 1521 yılında ve Kanuni'nin ilk seferidir.
 • Rodos'un Fethi: Büyük bir savaş strateji hünerinin sergilendiği 1523 yılında yapılan fetihtir.
 • Mohaç Muharebesi: 1526 yılında Macaristan Krallığı ile yapılan bir savaş olup Macaristan'ın büyük bölümünün ele geçirilmesi ile son bulmuştur.
 • 1. Viyana Kuşatması: 1929 yılında yapılan kuşatma hava şartları nedeniyle iptal edilip asker geri çekilmiştir.
 • Alman Seferi: 1532 yılında Alman topraklarına Macaristan üzerindeki hakimiyetine son vermek için yapılmış bir seferdir 1533 yılında zaferle son bulmuştur.
 • Irakeyn Seferi: Doğuda Sunnilere eza eden Şiiler Safevi Devleti üzerine 1536 yılında düzenlenmiş bir sefer olup, Safeviler geri çekilince son buldu.
 • Korfu Seferi: 1537 yılında Korfu adası üzerine yapılan seferdir. Fakat ada alınamamış, Korfu adasına bağlı adalar fethedilmiştir.
 • Boğdan Seferi:1538 yılında vergi ödemeyi reddeden Boğdan Voyvodasının üzerine yapılmış kısa bir seferdir. Boğdan sancak yapılmıştır.
 • İstabur Seferi: 1541 yılında Avusturya üzerine yapılan seferdir. Bu seferin sonunda Macaristan toprakları tamamen Osmanlı'ya geçmiştir.
 • Estergon Seferi: 1543 Yılında Kral Ferdinand tarafından toplana haçlı ordusu ile yapılan savaş sonrası fethedilen kaledir.
 • İran Seferi: Kanuni Avusturya seferinde iken Safevi şahı, Nahçıvan ve Van'ı işgal edince Kanuni Şahın üstüne yürüdü 1549 yılında şah pes edip kaçınca işgal edilen yerler yeniden Osmanlı himayesine alınır.
 • Nahçıvan Seferi: Uslanmayan Safevilerin Erzurum'u kuşatması üzerine Kanuni Azerbaycan'a kadar uzana bir sefer yaptı. Safeviler kaçamayınca barış talebinde bulundular ve yazılı antlaşma imzalandı. Safeviler Bağdat ve Gürcistan'ı Osmanlı'ya bıraktı.
 • Zigetvar Seferi: Vergisini ödemeyen Avusturya Arşüdük'ünün üzerine 1566 yılında yapılan bir seferdir. Bu sefer kazanılmadan 1 gün önce Kanuni vefat etmiştir.
Fülane Hatun, Mahidevran Sultan, Hürrem Sultan ve Gülfem Hatun olmak üzere 4 eşi bulunan Süleyman'ın bu eşlerinden sekiz erkek ve iki kızı dünyaya geldiği bilinmektedir ve yerine Hürrem sultan'dan olan oğlu 2. Selim geçmiştir. Kanuni hakkında tahta geçtiği yıllarda; ulema tarafından akıllı bir hükümdar tahta hayırlı olacaktır şeklinde görüşler beyan edilmiş ve haklı da çıkmışlardır. Uzun boylu, gür sakallı, iri yapılı, çatık kaşlı bir padişah olan Süleyman yaptığı eşsiz savaşların yanı sıra sanat ve ilime de çok önem göstermiş, resim, minyatür, hat yazıları üzerine birçok eserler ortaya koymuştur. Ayrıca ilk kütüphanenin kendisi zamanında kurulduğu rivayet edilir. Mimari alanda da başta Selimiye ve Süleymaniye camileri olmak üzere birçok cami, külliye, yapılmıştır. Ayrıca İstanbul' su sistemi kurulmasını sağlamıştır. Resmi olarak imar işlerinin yürütülmesi amacıyla günümüzde Bayındırlık Bakanlığının karşılığı anlamına gelen Has Mimar Başı makamını kurmuş ve yapılan bütün mimari yapıtların bu makam tarafından yürütülmesini sağlamıştır. Bugün burada yazılanlar ve diğer yazılan bütün yazılar toplansa bir yere yine de Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatmaya yetmez bilinmelidir. Hakkında çok acımasız olduğu, oğlunu boğduğu gibi birçok söylemler yazılsa da Osmanlı tarihinin Muhteşem Süleyman'ı olarak sayfalar arasındaki ve gönüllerdeki yerini almıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Hürrem Sultanın Hayatı

Hürrem Sultanın Hayatı

Editörün Seçtiği

Mimar Sinan

Mimar Sinan

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar

Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi

Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi

Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı?

Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı?

Kanuni Sultan Süleyman Preveze Deniz Zaferi

Kanuni Sultan Süleyman Preveze Deniz Zaferi